<p>thu mua m&aacute;y đ&agrave;o bitcoin,Linh kiện m&aacute;y t&iacute;nh cũ tphcm, M&aacute;y t&iacute;nh chơi game,m&aacute;y t&iacute;nh đồ họa,m&aacute;y nox,Thanh l&yacute; ph&ograve;ng net cũ gi&aacute; cao, m&aacute;y bộ văn ph&ograve;ng,n&acirc;ng cấp ph&ograve;ng n&eacute;t,thu mua tr&acirc;u hư cũ nh&igrave;n lấy gi&aacute; cao.</p>

CPU : Bộ vi sử lý

CPU : Bộ vi sử lý

core-2-dual-e8200

Core 2 Dual E8200

70,000 đ 170,000 đ
core-2-dual-e8300

Core 2 Dual E8300

80,000 đ 180,000 đ
fan-1155-moi-full-box

fan 1155 mới full box

50,000 đ 100,000 đ
g620-260-3m-sk-1155

G620 (2.60 / 3M / sk 1155 )

80,000 đ 150,000 đ
i5-4570-320-6m-sk1150

I5 4570 (3.20 / 6M / sk1150 )

1,600,000 đ 1,700,000 đ
g3220-30-3m-sk-1150

G3220 ( 3.0 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ 400,000 đ
i5-4590-330-6m-sk-1150

I5 4590 ( 3.30 / 6M / sk 1150 )

1,550,000 đ 1,700,000 đ
g4560-350-3m-sk-1151

G4560 ( 3.50 / 3M / sk 1151 )

1,100,000 đ 1,200,000 đ
i5-6500-320-6m-sk1151

I5 6500 ( 3.20 / 6M / sk1151 )

2,400,000 đ 2,500,000 đ
i5-4470-360-6m-sk-1150

I5 4470 ( 3.60 / 6M / sk 1150 )

1,700,000 đ 1,800,000 đ
i7-3770-390-8m-sk-1155

i7 3770 ( 3.90 / 8M / sk 1155 )

2,100,000 đ 2,500,000 đ