Thu mua máy đào bitcoin, Linh kiện máy tính cũ tphcm, Máy tính chơi game, máy tính đồ họa, thanh lý phòng net cũ giá cao, máy bộ văn phòng,nâng cấp phòng nét, thu mua trâu hư cũ

CPU : Bộ vi sử lý

CPU : Bộ vi sử lý

Core 2 dual E8400 ( lựa chọn hợp lý )

100,000 đ
 Còn hàng
180,000 đ
 BH: 48T

Core 2 Dual E8200

70,000 đ
 Còn hàng
170,000 đ
 BH: 48T

Core 2 Dual E8300

80,000 đ
 Còn hàng
180,000 đ
 BH: 48T

Fan tản nhiệt cpu socket 775 / 1155 /1156

30,000 đ
 Còn hàng
80,000 đ
 BH: 1T

fan 1155 mới full box

50,000 đ
 Mới full box
100,000 đ
 BH: 1T

I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

I3 3210 ( 3.20 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

G630 ( 2.90 / 3M / sk 1155 )

80,000 đ
 Còn hàng
150,000 đ
 BH: 1T

G620 (2.60 / 3M / sk 1155 )

80,000 đ
 Còn hàng
150,000 đ
 BH: 1T

G2030 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

G2020 ( 2.90 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

I3 3240 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

400,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

I3 2120 ( 3.30 / 3M / sk 1155 )

300,000 đ
 Còn hàng
350,000 đ
 BH: 1T

I3 2100 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

i3 4150 ( 3.50 / 4M / sk 1150 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

I3 4130 (3.40 / 4M / sk1150 )

750,000 đ
 Còn hàng
850,000 đ
 BH: 1T

Intel® Xeon E3-1220 v3 ( chuyên game + đồ họa cao cấp )

950,000 đ
 Còn hàng
1,050,000 đ
 BH: 1T

I5 4570 (3.20 / 6M / sk1150 )

1,600,000 đ
 Còn hàng
1,700,000 đ
 BH: 1T

G3220 ( 3.0 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

I5 4590 ( 3.30 / 6M / sk 1150 )

1,550,000 đ
 Còn hàng
1,700,000 đ
 BH: 1T

G3250 ( 3.20 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

G3240 ( 3.10 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

I5 2400 ( 3.10 / 6M / sk 1155 )

700,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

G4560 ( 3.50 / 3M / sk 1151 )

1,100,000 đ
 Còn hàng
1,200,000 đ
 BH: 1T

I5 6500 ( 3.20 / 6M / sk1151 )

2,400,000 đ
 Còn hàng
2,500,000 đ
 BH: 1T

I5 4470 ( 3.60 / 6M / sk 1150 )

1,700,000 đ
 Còn hàng
1,800,000 đ
 BH: 1T

I5 3550 ( 3.70 / 6M / sk 1150 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

I5 2320 ( 3.00 / 6M / sk 1155 )

650,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

G2010 ( 2.80 / 3M / sk 1155 )

100,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

i7 3770 ( 3.90 / 8M / sk 1155 )

2,100,000 đ
 Còn hàng
2,500,000 đ
 BH: 1T