Máy tính - Máy bộ văn phòng - PC gaming MINH QUỐC - MINH QUỐC COMPUTER

Cpu socket 1155

Cpu socket 1155

I7-3770s

1,900,000 đ
 Còn hàng
2,100,000 đ
 BH: 1T

i5 3470s ( 2.90 / 6Mb / sk 1155 )

700,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

i5 3570 ( 3.10 / 6M / socket 1155 )

750,000 đ
 Còn hàng
1,000,000 đ
 BH: 1T

G2120 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

G1620 (2.70 / 2M / sk 1155 )

100,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

G530 Tray không Fan

50,000 đ
 Còn hàng
100,000 đ
 BH: 1T

i5 3330 ( 3.20 / 6M / sk 1155 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

i5 3470 ( 3.20 / 6M / sk 1155 )

900,000 đ
 Còn hàng
1,000,000 đ
 BH: 1T

G840 Tray không Fan

80,000 đ
 Còn hàng
150,000 đ
 BH: 1T

Fan tản nhiệt cpu socket 775 / 1155 /1156

30,000 đ
 Còn hàng
80,000 đ
 BH: 1T

I5 2400 ( 3.10 / 6M / sk 1155 )

700,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

I5 3550 ( 3.70 / 6M / sk 1150 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

I5 2320 ( 3.00 / 6M / sk 1155 )

650,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

G2010 ( 2.80 / 3M / sk 1155 )

100,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

i7 3770 ( 3.90 / 8M / sk 1155 )

2,100,000 đ
 Còn hàng
2,500,000 đ
 BH: 1T

G2130 ( 3.20 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Như mới
200,000 đ
 BH: 1T

G864 ( 2.90 / 3M / sk 1155 )

160,000 đ
 Còn hàng
350,000 đ
 BH: 1T

I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

I3 3210 ( 3.20 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

G630 ( 2.90 / 3M / sk 1155 )

80,000 đ
 Còn hàng
150,000 đ
 BH: 1T

G620 (2.60 / 3M / sk 1155 )

80,000 đ
 Còn hàng
150,000 đ
 BH: 1T

G2030 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

G2020 ( 2.90 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

I3 3240 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

400,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

I3 2120 ( 3.30 / 3M / sk 1155 )

300,000 đ
 Còn hàng
350,000 đ
 BH: 1T

I3 2100 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

I5 2500 ( 3.30 / 6M / sk 1155 )

700,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

I7 2600 ( 3.80 / 8M / sk 1155 )

1,800,000 đ
 Còn hàng
1,900,000 đ
 BH: 1T
«1»