Máy tính - Máy bộ văn phòng - PC gaming MINH QUỐC - MINH QUỐC COMPUTER

Cpu socket 1150

Cpu socket 1150

G3460 (3.50 / 3M / sk1150 )

450,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

I5-4590s (3.0/6M/1150)

1,200,000 đ
 Còn hàng
1,600,000 đ
 BH: 1T

I7 4770 ( 3.40 / 8M / 1150 )

2,000,000 đ
 Còn hàng
2,100,000 đ
 BH: 1T

I7 4790 ( 4.0 / 8M / 1150 )

2,100,000 đ
 Còn hàng
2,300,000 đ
 BH: 1T

i5 4690 ( 3.90 / 6M / sk 1150 )

1,300,000 đ
 Còn hàng
1,400,000 đ
 BH: 1T

i3 4170 ( 3.70 / 3M / sk 1150 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

G3420 (3.20 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

I5 4460 ( 3.20 / 6M / sk 1150 )

1,250,000 đ
 Còn hàng
1,600,000 đ
 BH: 1T

G3450 ( 3.40 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
300,000 đ
 BH: 1T

I7 4770S ( 3.90 / 8M / sk 1150 )

2,600,000 đ
 Còn hàng
2,800,000 đ
 BH: 1T

I5 4470 ( 3.60 / 6M / sk 1150 )

1,300,000 đ
 Còn hàng
1,500,000 đ
 BH: 1T

fan 1155 mới full box

50,000 đ
 Mới full box
100,000 đ
 BH: 1T

i3 4150 ( 3.50 / 4M / sk 1150 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

I3 4130 (3.40 / 4M / sk1150 )

750,000 đ
 Còn hàng
850,000 đ
 BH: 1T

Intel® Xeon E3-1220 v3 ( chuyên game + đồ họa cao cấp )

950,000 đ
 Còn hàng
1,050,000 đ
 BH: 1T

I5 4570 (3.20 / 6M / sk1150 )

1,600,000 đ
 Còn hàng
1,700,000 đ
 BH: 1T

G3220 ( 3.0 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

I5 4590 ( 3.30 / 6M / sk 1150 )

1,300,000 đ
 Còn hàng
1,400,000 đ
 BH: 1T

G3250 ( 3.20 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

G3240 ( 3.10 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

i3 4160 ( 3.60 / 4M / sk 1150 )

750,000 đ
 Còn hàng
750,000 đ
 BH: 1T

I5 4440 ( 3.40 / 6M / sk 1150 )

1,500,000 đ
 Còn hàng
1,600,000 đ
 BH: 1T

Fan tản nhiệt cpu socket 775 / 1155 /1156

30,000 đ
 Còn hàng
30,000 đ
 BH: 1T
«1»