PC Gaming giá rẻ, Linh kiện máy tính cũ tphcm,Thu mua phòng net cũ giá cao, máy bộ văn phòng

CPU : Bộ vi sử lý

CPU : Bộ vi sử lý

Core 2 dual E8400 ( lựa chọn hợp lý )

100,000 đ
 Còn hàng
180,000 đ
 BH: 48T

Core 2 Dual E8200

70,000 đ
 Còn hàng
170,000 đ
 BH: 48T

Core 2 Dual E8300

80,000 đ
 Còn hàng
180,000 đ
 BH: 48T

Fan tản nhiệt cpu socket 775 / 1155 /1156

30,000 đ
 Còn hàng
80,000 đ
 BH: 1T

fan 1155 mới full box

50,000 đ
 Mới full box
100,000 đ
 BH: 1T

I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

I3 3210 ( 3.20 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

G630 ( 2.90 / 3M / sk 1155 )

80,000 đ
 Còn hàng
150,000 đ
 BH: 1T

G620 (2.60 / 3M / sk 1155 )

80,000 đ
 Còn hàng
150,000 đ
 BH: 1T

G2030 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

G2020 ( 2.90 / 3M / sk 1155 )

150,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

I3 3240 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )

400,000 đ
 Còn hàng
500,000 đ
 BH: 1T

I3 2120 ( 3.30 / 3M / sk 1155 )

300,000 đ
 Còn hàng
350,000 đ
 BH: 1T

I3 2100 ( 3.10 / 3M / sk 1155 )

350,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

i3 4150 ( 3.50 / 4M / sk 1150 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

I3 4130 (3.40 / 4M / sk1150 )

750,000 đ
 Còn hàng
850,000 đ
 BH: 1T

Intel® Xeon E3-1220 v3 ( chuyên game + đồ họa cao cấp )

950,000 đ
 Còn hàng
1,050,000 đ
 BH: 1T

I5 4570 (3.20 / 6M / sk1150 )

1,600,000 đ
 Còn hàng
1,700,000 đ
 BH: 1T

G3220 ( 3.0 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

I5 4590 ( 3.30 / 6M / sk 1150 )

1,550,000 đ
 Còn hàng
1,700,000 đ
 BH: 1T

G3250 ( 3.20 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

G3240 ( 3.10 / 3M / sk 1150 )

300,000 đ
 Còn hàng
400,000 đ
 BH: 1T

I5 2400 ( 3.10 / 6M / sk 1155 )

700,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

G4560 ( 3.50 / 3M / sk 1151 )

1,500,000 đ
 Còn hàng
1,700,000 đ
 BH: 1T

I5 6500 ( 3.20 / 6M / sk1151 )

2,600,000 đ
 Còn hàng
2,700,000 đ
 BH: 1T

I5 4470 ( 3.60 / 6M / sk 1150 )

1,700,000 đ
 Còn hàng
1,800,000 đ
 BH: 1T

I5 3550 ( 3.70 / 6M / sk 1150 )

800,000 đ
 Còn hàng
900,000 đ
 BH: 1T

I5 2320 ( 3.00 / 6M / sk 1155 )

650,000 đ
 Còn hàng
800,000 đ
 BH: 1T

G2010 ( 2.80 / 3M / sk 1155 )

100,000 đ
 Còn hàng
200,000 đ
 BH: 1T

i7 3770 ( 3.90 / 8M / sk 1155 )

2,100,000 đ
 Còn hàng
2,500,000 đ
 BH: 1T